MOKYKLOS HERBAS 

 

 

MOKYKLOS DAINA

 

Kiek daug siaurų takelių
Į platų kelią veda.
Kiek daug smalsių akelių
Žinių šalin keliauja.

Čia visos raidės svarbios
Čia draugo petį jaučiam.
Atsiveria pasaulis
Pro mūs mokyklos langus.


Linksmai skambutis kviečia
Gandrai sparnais mums moja.
Šviesos takais keliaujam
Keliaujam nesustojam.


Vaikystės kelias mielas
Iš pasakų sukurtas.
Svajų drugeliais skrendam
Didiems darbams užaugę.