Pagrindinis

Tikslas:

Teikti veiksmingą ir savalaikę pagalbą mokiniams siekiant aukštesnio pasiekimų lygio.

Uždaviniai:

·        sustiprinti pagalbos mokiniui sistemą;

·        individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į mokinių poreikius;

·        ugdyti mokinių  mokėjimo mokytis kompetenciją.

Pagrindinio ugdymo planas

Ugdymo_programa.pdf
Adobe Acrobat Document 335.0 KB

Rudens atostogos

2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIŲ GRAFIKAS

PUPP.pdf
Adobe Acrobat Document 38.3 KB

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymo grafikas 2015-2016 m.m.

5921_ST2016_grafikas_NEC_patvirtintas.pd
Adobe Acrobat Document 137.4 KB
Individualus socialinis blankas.doc
Microsoft Word Document 29.0 KB
socialine veikla.doc
Microsoft Word Document 69.5 KB