Pagrindinis

2018-2019 m. m. tikslas:

Siekti kiekvieno mokinio pažangos, plėtojant integruotą mokymąsi.

      Uždaviniai:

·         individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į mokinių poreikius;

·         gerinti mokinių lietuvių kalbos raštingumo gebėjimus;

·         organizuoti integruotas pamokas, dienas ir kitas aktyvaus mokymosi veiklas;

·         ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.

 Ugdymo organizavimas 2018 – 2019 mokslo metais:

   1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 3 d., ugdymo proceso trukmė 5–10 klasės mokiniams -185 ugdymo dienos arba 37 savaitės.

    2. mokykla dirba penkias dienas per savaitę;

    3. ugdymo(si) procesas skirstomas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

pirmas trimestras - rugsėjo 3 d. – lapkričio 30 d.;

 

antras trimestras - gruodžio 3 d. – kovo 15 d.; trečias trimestras - kovo 18 d. – birželio 21 d.

Pagrindinio ugdymo planas

Pagrindinio ugdymo planas 2018-2019 m.m.
18-19 m. GERAS 1 UP.pdf
Adobe Acrobat Document 677.1 KB
5-10 klasių pamokų tavrkaraštis 2018-2019 m.m.
2018-2019 m.m.m tvarkaraštis 5-10 kl..pd
Adobe Acrobat Document 204.5 KB

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Individualus socialinis blankas.doc
Microsoft Word Document 29.0 KB
socialine veikla.doc
Microsoft Word Document 69.5 KB